09.05.2008 BVR wijz. BVR 11.03.2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
229218
essentie
Door het nieuwe EPB-decreet wordt de mogelijkheid geboden een aantal extra vrijstellingen of afwijkingen toe te staan op de vastgestelde energieprestatie-eisen die momenteel nog niet beschikbaar zijn. Het betreft hier vrijstellingen of afwijkingen voor ge ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren