23.05.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 - Fiscaliteit - Onroerende voorheffing (art. 3-7)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
229314
essentie
Deze artikelen ondersteunen maatregelen die erop gericht zijn het energieverbruik in gebouwen te verminderen. De onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen wordt verminderd. Gemeenten en provincies die opcentiemen heffen op deze voorheffing en di ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren