24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Volksgezondheid - Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Wijziging van het KB nr. 78 van 10.11.1967 betr. de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (art. 111)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229347
essentie
Dit artikel voorziet dat indien een wachtdienst werd ingesteld voor de voor het publiek opengestelde apotheken, alle op de wachtrol voorkomende voor het publiek opengestelde apotheken hieraan dienen deel te nemen overeenkomstig de modaliteiten bepaald doo ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren