24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Binnenlandse Zaken - Wijziging van de wet 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (art. 146)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229366
essentie
De functie van directeur-diensthoofd van het secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI), gestructureerd op twee niveaus, in het raam van de eerste aanwijzing voor die functie, staat ook voortaan open voor de personeelsleden van het operationeel ka ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren