09.05.2008 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10.06.2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
229385
essentie
De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10.06.2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Luxemburg (Gemeenten Binche, Amel, Plombières en Aubange) heeft een uitzonderlijk karakter en wordt bijgevolg beschouwd als een algem ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren