05.06.2008 Ordonnantie wijz. ordonnatie 17.07.1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
et al.
inforumnummer
229508
essentie
Deze ordonnantie wijzigt de structuur van de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met het oog op meer efficiëntie. Zo zal de Adviesraad nog maar twee commissies bevatten: de Commissie voor Gezondhei ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren