09.05.2008 BVR wijz. het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
229532
essentie
Dit besluit koppelt de rechten en verplichtingen voor de lozing van afvalwater aan de verschillende zuiveringszones die worden afgebakend op basis van de zoneringsplannen. Het bepaalt onder andere de regels betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwat ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren