05.06.2008 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229561
essentie
De zorgverleners die de derdebetalersregeling wensen toe te passen (wat betekent dat de tussenkomst van de ziekteverzekering in de verstrekking meteen door de ziekenfondsen wordt terugbetaald) moeten de verzekerbaarheidstoestand van hun patiënten en de d ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren