12.06.2008 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 08.08.2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
229661
essentie
De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 08.08.2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen heeft een uitzonderlijk karakter en wordt bijgevolg beschouwd als een algemene ramp. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid va ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren