10.03.2008 KB wijz. KB 16.06.1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in art. 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229663
essentie
De oprichting van één bed IB (SGA-volwassenen) (bed voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten, doelgroep sterk gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten) kan slechts tot stand komen door de desaffectatie van één A-bed (bed in dienst ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren