23.05.2008 BVR wijz. BVR 19.07.2007 betr. de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en bijlage I bij het decreet 15.06.2007 betreffende het volwassenenonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
229675
essentie
Dit besluit legt de aanvraagprocedures vast voor enerzijds het toekennen van onderwijsbevoegdheid aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en anderzijds voor het aanwenden van leraarsuren en ambten, opgericht met de puntenenveloppe, in bijk ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren