30.05.2008 BVR wijz. BVR 06.07.2007 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs en tot wijz. BVR 21.12.2007 betr. de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
229685
essentie
Dit besluit wijzigt het BVR 06.07.2007 dat de indienings- en adviseringsprocedure vaststelt voor nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs. Tevens wijzigt deze tekst het BVR 21.12.2007 over de studiegebieden en structuuronderdelen in ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren