25.06.2008 KB wijz. KB 10.03.1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, wijz. art. 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en tot invoeging van een art. 276bis in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
229714
essentie
Dit besluit voorziet een controleonderzoek van elektrische installaties met lage netspanning bij de verkoop van een wooneenheid. Het bepaalt de toepassingsgebied en de modaliteiten van het controleonderzoek (verplichtingen, ingeval van afbraak of volledig ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren