23.05.2008 BVR wijz. BVR 28.06.2002 betr. de Lokale Overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
229729
essentie
Dit besluit, dat de lokale overlegplatforms over gelijke onderwijskansen (LOP) betreft, herschikt bestaande LOP-regio's en voegt bijkomende LOP's in. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren