26.06.2008 MB wijz. art. 60 en 75ter van MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
229737
essentie
Dit besluit beoogt een zeker aantal van deze bestaande werkloosheidsvallen weg te werken door het financieel aantrekkelijker maken van deeltijdse arbeid in het kader van de inkomensgarantieuitkering en door een verhoging van het toegestane inkomen in hoof ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren