04.06.2008 KB houdende vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de afdelingen 'expertisecentrum voor comapatiënten'

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229745
essentie
Met de toepassing van de wet op de ziekenhuizen bepaalt dit besluit het aantal bedden opgericht in het Rijk bestemd voor comapatiënten die nood hebben aan het in de tijd beperkt intensief en specifiek revalidatieprogramma aangeboden door het expertisecen ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren