09.06.2008 MB wijz. MB 02.12.1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229746
essentie
Dit besluit bepaalt het aantal bedden (165) opgericht met het oog op een bijzondere erkenning als centrum voor niet aangeboren hersenletsels zoals bedoeld in het art. 3bis van het KB 21.09.2004. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren