04.06.2008 KB waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987 toepasselijk worden verklaard op de afdeling 'expertisecentrum voor comapatiënten'

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229753
essentie
Het 'expertisecentrum voor comapatiënten' is een ziekenhuisafdeling als bedoeld in art. 76bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987. Deze afdeling biedt een in de tijd beperkt intensief en specifiek revalidatieprogramma aan aan coma ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren