*22.04.1976 KB tot vaststelling van de algemene bepalingen betr. de toekenning van een gewaarborgd maandloon of van een gewaarborgde maandwedde aan sommige personeelsleden van de provincies, gemeenten, agglomeraties (...) en federaties van gemeenten

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
22979
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren