KB wijz. KB 21.12.2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
inforumnummer
229802
essentie

Het KB 21.12.2013 stelt met toepassing van art. 5, par. 3, 3e lid van de wet 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de voorlopige regels vast die als beheerscontract van de naamloze vennootschappen van publiek ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren