19.06.2008 BBHR tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
229842
essentie

Dit besluit bepaalt de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden (betreffende een nieuw gebouw of een zware renovatie), de EPB-aangifte (die de maatregelen beschrijft die zijn genomen met het oog op de naleving van de EPB ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren