KB wijz. het KB 31.01.1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in art. 63 van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
230055
essentie
Dit document bevat de wijzigingen van het KB 31.01.1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in art. 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.19 ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren