09.07.2008 KB wijz. art. 36 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
230077
essentie
De ongelijke behandeling inzake wachttijd tussen enerzijds een tewerkstelling als loontrekkende en anderzijds een activiteit als zelfstandige wordt opgeheven. Zo zal de jongere, die zich na het einde van zijn studies vestigt als zelfstandige, van deze ris ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren