23.06.2008 KB wijz. het KB 16.07.1992 betr. de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
230104
essentie
Dit besluit wijzigt art. 20, par. 5, van het KB 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het Vreemdelingenregister om de natuurlijke of rechtspersonen die als referentieadres optreden de mogelijkheid te bieden een vergoeding te vragen voor het ver ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren