04.06.2008 KB wijz. de art. 105 tot 113 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
230123
essentie
Dit besluit wijzigt de bepalingen van het Algemeen Reglement op elektrische installaties omtrent de bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen (mengsel van lucht en ontvlambare substanties in de vorm van gas, dampen, nevels of stofdeeltjes, ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren