02.07.2008 KB wijz. KB 22.12.1967 houdende algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ondertekenaar
ARENA Marie - Min. van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden,
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
230156
essentie
Dit besluit stelt de zelstandige vrij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen op de hoogte te brengen van elke wijziging inzake burgerlijke staat op voorwaarde dat deze informatie toegankelijk is via het Rijksregister van de nat ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren