16.07.2008 MB wijz. art. 75ter van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
230161
essentie
Dit besluit verduidelijkt de correcte interpretatie van het correctiemechanisme voorzien in art. 131bis, par. 2bis, vierde lid van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Dit correctiemechanisme beoogt te vermijden dat sommige deeltijds ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren