20.06.2008 Dec. wijz. van het Provinciedec. wat betreft de bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
230212
essentie
In navolging van de wijziging van het Gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden, wordt met dit decreet een gelijksoortige ongewilde anomalie weggewerkt voor wat de bevoegdheid van een provi ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren