13.07.2008 KB wijz. art. 51 en 89 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
230278
essentie
Dit besluit wijzigt de definitie van het begrip 'werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer' wat betreft de werknemers van 45 jaar of meer ten aanzien van een aanbod tot outplacementbegeleiding georganiseerd door de werkgev ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren