10.07.2008 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Lissabon wijz. het Verdrag betr. de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13.12.2007

ondertekenaar
PICQUE Charles - Voorzitter van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor de coördinatie van het Verenigd College,
et al.
inforumnummer
230552
essentie
Deze ordonnantie geeft volkomen gevolg aan het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en aan de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13.12.2007. ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren