10.07.2008 Ordonnantie betr. de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

ondertekenaar
SMET Pascal - Min. bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
230555
essentie

De minimale technische veiligheidsnormen waaraan de tunnels van het trans-Europese wegennet van meer dan 500 meter lang, ongeacht of die in gebruik, in aanbouw, of in de ontwerpfase zijn, moeten voldoen worden bepaald door de Regering overeenkomstig bi ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren