10.07.2008 Dec. wijz.het dec. 26.06.1991 betr. de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, wat de beperking van de subsidiëring tot de instituten betreft

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
230796
essentie
Dit decreet wijzigt de definitie van de organisaties die in het maatschappelijk opbouwwerk erkend en gesubsidieerd kunnen worden. Meer bepaald worden de kleine instellingen hieruit geschrapt. Vanaf 01.01.2009 zullen enkel de regionale instituten (één pe ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren