20.06.2008 Bijzonder decreet houdende vervanging van art. 10 van het bijzonder decreet van 07.07.2006 over de Vlaamse instellingen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
230803
essentie
Dit decreet bepaalt de regels inzake de opening en de sluiting van de zittingen van het Vlaams Parlement. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren