10.07.2008 Dec. wijz. dec. 24.07.1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
230811
essentie
Dit decreet schept de decretale basis voor de subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast. Er wordt eveneens in een decretale basis voor de mogelijke subsidiëring van erkende instellingen voor schuldbemiddeling voorzien. De uitvoeringsbepalingen va ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren