18.07.2008 Wet wijz. wetgeving wat betreft de wijz. van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en wijz. art. 9 van de wet 16.03.1803 tot regeling van het notarisambt

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
230841
essentie
Deze wet vervangt de homologatie van een wijziging van een huwelijkscontract, zoals die thans door het Burgerlijk Wetboek wordt geregeld, door een minder formalistische procedure, buiten de rechtbank om. Om de rechten van de derden-schuldeisers beter te b ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren