18.07.2008 BVR betr. de uitvoering van het decreet 18.01.2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
inforumnummer
230874
essentie

Het Participatiedecreet bevat een waaier van maatregelen, waarvoor de concrete modaliteiten nu in dit besluit worden bepaald. Het gaat om de voorwaarden voor het indienen van subsidieaanvragen, termijnen van beoordeling, inhoud van een overeenkomst, wi ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren