09.05.2008 BVR tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
VAN BREMPT Kathleen - Vlaams Min. van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
inforumnummer
230895
essentie
Het aantal voltijds equivalente subsidieerbare arbeidsplaatsen voor werknemers met een handicap in beschutte werkplaatsen wordt binnen de perken van de budgettaire middelen vastgesteld op 14048 met ingang van 01.01.2008 en 14224 met ingang van 01.01.2009. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren