25.07.2008 KB wijz. het KB 20.12.1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet 16.06.1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
inforumnummer
230911
essentie
Dit besluit heeft betrekking op de herijk van de meetwerktuigen. De herijk omvat een administratief onderzoek en metrologische proeven. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren