18.07.2008 Dec. houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet 17.07.2000, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgasdecreet 06.07.2001, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk, van het REG-decreet 02.04.2004, wat betreft de Autonome Commissie Energiebeleid Vlaanderen, van het EPB-decreet 22.12.2006, wat betreft de controles, en van het decreet van 25.05.2007 wijz. het decreet 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
230924
essentie
Dit besluit wijzigt de energieregelgeving. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op de toekenning (rusthuizen) en de toepassing (daguren) van de 'gratis' kWh, op de aardgasnetuitbreiding, op de advisering over het beleid (Autonome Commissies Ener ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren