06.06.2008 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
230940
essentie
Een Europese Richtlijn stelt minimumvoorschriften vast voor de manier waarop afval van winningsindustrieën wordt beheerd. Ze doet dit door specifiek in te gaan op gevaren voor het milieu en de volksgezondheid bij de behandeling en het storten van dergeli ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren