12.08.2008 KB wijz. art. 9 van het KB 15.07.2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
230951
essentie
De rechthebbende vormt een eenpersoonsgezin indien hij op 1 januari van het jaar waarin de maximumfactuur wordt toegekend zijn hoofdverblijfplaats heeft in een kloostergemeenschap. Dit besluit wijzigt de definitie van het begrip 'kloostergemeenschap' inge ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren