18.07.2008 Dec. wijz. dec. 21.03.2003 betr. de armoedebestrijding

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
231025
essentie
Deze wijzigingen van het decreet over de armoedebestrijding beogen het overleg te regelen dat in functie staat van (het tot stand komen en de uitvoering van) een Vlaams Actieplan armoedebestrijding. Zo worden de verenigingen waar armen het woord nemen rec ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren