18.04.2008 BVR wijz. de regelgeving betr. de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
inforumnummer
231030
essentie
Dit besluit wijzigt de regelgeving over de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen. De wijzigingen omvatten een administratieve lastenverlaging door onder meer de erkennings- en financieringsvoorwaarden en -procedure ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren