22.07.2008 KB tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Min. van Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
231035
essentie
Dit besluit bepaalt onder andere het minimumbedrag van de bestaansmiddelen die vereist zijn voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren