21.08.2008 KB wijz. art. 122sexies van het KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, met het oog op de oprichting van drie paritaire comités

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
231254
essentie
Krachtens dit besluit worden drie paritaire comités voor de urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, de geriatrie en de medische oncologie opgericht bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren