12.08.2008 KB wijz. KB 17.01.2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijz. KB 12.12.2001 betr. de dienstencheques

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
231275
essentie
Om de moederschapshulp te ontvangen mag de vrouwelijke zelfstandige voortaan een aanvraag doen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij ze is aangesloten per fax. Tevoren mocht deze aanvraag alleen per gewone of elektronische post of door het neerleggen ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren