02.09.2008 KB betr. de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten voor aardgas

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
231516
essentie
Dit besluit verduidelijkt de bevoegdheden en de procedures met betrekking tot de methodologie voor de bepaling van en het toezicht op de nettarieven die de beheerder van het net voor gas moet toepassen. Het bewerkstelligt eveneens de door de elektriciteit ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren