04.09.2008 Ordonnantie wijz. ordonnantie 19.07.2001 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
231544
essentie
Deze ordonnantie bevat de aanpassingen die noodzakelijk geworden zijn als gevolg van de analyse van de evolutie van de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sinds de wijziging van de ordonnantie 19.07.2001 betreffende de ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren