08.08.2008 MB tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
231737
essentie
Dit besluit bevat in bijlage het model van aanvraagformulier dat de exploitanten van inrichtingen zoals onder andere de rusthuizen, ziekenhuizen, kribbes en scholen moeten aanvragen voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelatin ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren