16.09.2008 MB houdende bepaling van de rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van warmte en elektriciteit bedoeld in de bijlage III, deel 3, b), van het BBHR 06.05.2004 betr. de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
231743
essentie
Dit besluit bepaalt de rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van warmte en elektriciteit bedoeld in de bijlage III, deel 3, b), van het BBHR 06.05.2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppel ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren